Preservia Hyresfastigheter AB (publ) noterar sin preferensaktie på Nordic MTF

Nordic Growth Market har godkänt Preservia Hyresfastigheter AB (publ) för notering av sin preferensaktie på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 9 juni 2017 och kortnamn kommer att bli PHYR MTF PREF.

Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga. Preservia Fastigheter AB äger tre projektbolag för utvecklingen av hyreslägenheter, som vid färdigställande uppgår till ett värde om drygt 1 Mdkr. Portföljen omsluter ca 700 lägenheter uppgående till totalt 34 600 kvm bostadsarea. Projekten är under utveckling och färdigställande sker löpande under 2017, 2018 och 2019.

”Noteringen av preferensaktien är en viktig milstolpe i Preservias finansieringsplan. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med NGM, som är en viktig partner för oss och våra investerare”, säger Topias Riuttamäki, VD på Preservia.

”Vi välkomnar Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, säger Roger Peleback, VD på NGM.

Nordic MTF är en plattform för handel av tillväxtbolag som vill få tillgång till kapitalmarknaden genom daglig handel av aktien.

KONTAKT:

Ulf Krumins, Noteringchef NGM

+46 8 566 390 57

ulf.krumins@ngm.se 

Roger Peleback, VD NGM

 +46 8 566 390 25 

roger.peleback@ngm.se 


Om NGM: Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1984 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på Linkedin och TwitterNordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 42.

Taggar:

Om oss

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen grundades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Noteringen av preferensaktien är en viktig milstolpe i Preservias finansieringsplan. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med NGM, som är en viktig partner för oss och våra investerare
Topias Riuttamäki, VD på Preservia