Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.

Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit i 25 år med möjlighet till förlängning.

-       Detta är ett mycket glädjande beskedoch en historisk händelse i Västerbergslagen eftersom det är ett viktigt steg i processen att återuppta järnmalmsproduktion i Blötberget. Vår ambition är att möta en kraftigt ökande global efterfrågan på höganrikad järnmalm genom att väcka Ludvika gruvor till liv, säger Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore.

Blötbergsgruvan består av fem mineraliseringar om totalt 25,3 Mt, bestående av 14,6 indikerade och 10,7 antagna mineraltillgångar, fördelade på:

  • Kalvgruvan, en apatitrik magnetit
  • Flygruvan, en apatitrik hematit med mindre innehåll av magnetit
  • Hugget- och Betstagruvorna, apatitrika magnetit-hematit.
  • Ågruvestråket, smal magnetit av rik impregnationstyp, samt.
  • Sandellmalmen, en apatitrik magnetit.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Om oss

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att starta malmproduktion i gruvorna i Blötberget och Håksberg, belägna i Ludvika kommun. Bolaget avser även att utöka bolagets mineraltillgångar främst genom prospektering i Väsmanfältet .

Prenumerera

Dokument & länkar