Nordic Leisure fullföljer försäljningen av Redbet Gaming Ltd.

 
Som tidigare meddelats ingick Nordic Leisure AB (publ) den 22 maj 2013 avtal avseende avyttring av bolaget Redbet Gaming Ltd. med säte på Malta.

Nordic Leisures försäljning av Redbet Gaming Ltd. var villkorat av godkännande från den Maltesiska myndigheten LGA (Lotteries and Gaming Authority).

LGA har nu meddelat sitt godkännande, vilket innebär att Nordic Leisure idag fullföljt avyttringen och frånträder sitt ägande i Redbet Gaming Ltd.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Nordic Leisure AB i samband med avyttringen av Redbet Gaming Ltd.

 
För frågor och mer information, vänligen kontakta:

Claes Hallén, VD Nordic Leisure AB
Mobil: 070-699 60 99
E-mail: claes.hallen@nordicleisure.se
Ytterligare info finns att tillgå på: nordicleisure.se

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör bland annat Optibet och GoldClubCasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Om oss

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330. Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera

Dokument & länkar