Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport augusti 2008

• Omsättningen för augusti uppgick till 17 593 tkr, motsvarande en tillväxt på 2,7 % jämfört med föregående månad, juli (17 126 tkr).

• Omsättningen för augusti motsvarar en rullande årstakt uppgående till 211 Mkr (206 Mkr juli)


Månadsrapport för september rapporteras 9 oktober
Kvartalsrapport för tredje kvartalet rapporteras 11 november.

Om oss

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 110 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera

Dokument & länkar