Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport augusti 2008

• Omsättningen för augusti uppgick till 17 593 tkr, motsvarande en tillväxt på 2,7 % jämfört med föregående månad, juli (17 126 tkr).

• Omsättningen för augusti motsvarar en rullande årstakt uppgående till 211 Mkr (206 Mkr juli)


Månadsrapport för september rapporteras 9 oktober
Kvartalsrapport för tredje kvartalet rapporteras 11 november.

Om oss

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330. Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera

Dokument & länkar