Redbet Holding och EB Nordics huvudägare har nått en förlikning.

EB Nordic AB och dess huvudägare har idag nått en förlikning med Redbet Holding AB vilket medför att huvudägarna drar tillbaka sin stämning mot Redbet Holding AB i Tingsrätten.

Uppgörelsen innebär att Redbet Holding AB ersätter EB Nordics huvudägare med totalt 2 Mkr att jämföra med det ursprungliga ersättningskravet om 12,8 Mkr

I en kommentar till förlikningen med Redbet Holding säger Philip Linde, VD i EB Nordic:
-"Vi är självklart väldigt nöjda med uppgörelsen, samtidigt som det känns principiellt viktigt. Vi kan nu lägga det här tråkiga bakom oss och fokusera framåt."

- Styrelsen för Redbet Holding AB fattade ett välgrundat beslut hösten 2006 när den beslutade avbryta förvärvet av EB Nordic. Det är tråkigt med ett sådant efterspel och en utdragen och kostsam rättsprocess är inget som gagnar någon part. Det är därför glädjande att vi nått en förlikning med ägarna till EB Nordic, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB

Om oss

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330. Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera

Dokument & länkar