Nordic Mines utser Evli Bank till likviditetsgarant

• Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines” eller ”Bolaget”) utser Evli Bank Plc (”Evli Bank”) till likviditetsgarant.
• Avtalet träder i kraft den 22 oktober 2007.

Nordic Mines som är noterad på First North har utsett Evli Bank till likviditetsgarant. Från den 22 oktober 2007 kommer Evli Bank att vara likviditetsgarant för Bolagets aktie i syfte att förbättra likviditeten och minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för aktien.

Avtalet innebär att Evli Bank kommer ställa kurser i minst fyra handelsposter på både köp- och säljsidan, så att skillnaden mellan kurserna inte är större än 3 procent. Kurserna måste ställas under minst 85 procent av löpande handelstid.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Nilsson, VD, 018-84 34 501

Om oss

Nordic Mines AB (publ) bedriver prospektering efter guld och andra metaller i Norden med målet att etablera och driva gruvdrift i egen regi. Bolaget grundades i juni 2005 och har i dag ett aktiekapital om 18,1 MSEK. Huvudkontoret ligger I Uppsala, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar