Ofarlig luftvärnsgranat hittad i Bäckhammar

Måndag 26 februari upptäckte personal på Bäckhammars bruk ett granatliknande föremål. Polis tillkallades och området utrymdes. Innan experter hade säkerställt vad det rörde sig om för föremål spärrade polisen av området där föremålet befann sig.

Senare under kvällen kunde dock expertgrupper konstatera att det rörde sig om en gammal luftvärnsgranat som i dagsläget är helt ofarlig, varför polis omgående kunde häva avspärrningarna.

Den gamla luftvärnsgranaten har med största sannolikhet kommit med in på området i ett vedlass.

Marie Stenquist

Corporate Communications/PR Manager

4672-5189773

marie.stenquist@nordic-paper.com

Nordic Paper är världsledande inom greaseproof paper och utvalda nischer inom oblekt papper.
Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,6 miljarder SEK och en exportandel på över 90%.
Årlig produktion är ca 227 000 ton specialpapper och och ca 236 000 ton sulfit- och sulfatcellulosa.
Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge.
Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland.
Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.

Om oss

Nordic Paper is a leading producer of Greaseproof paper and Kraft Paper.We are located in Scandinavia and operates in Sweden and Norway. Our four paper mills and two pulp mills are all within 250 kilometers of one another. We have been manufacturing special paper for a range of applications since the late 19th century. Our expert knowledge of paper manufacturing has been passed down through generations. We use only renewable forestry resources in our manufacturing processes. Everything we do, we do with the greatest possible consideration for the environment, which is witnessed by the many certification processes we have satisfied. Our motto is that we always are near, natural and premium! For more information, please visit: www.nordic-paper.com

Prenumerera