Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2015

Fortsatt positiv försäljningsutveckling i Danmark. Driftsresultat och driftsmarginaler ökar jämfört med föregående år.

1 januari – 31 mars 2015

 • Omsättningen uppgick till 196,9 MSEK (181,2).
 • Driftsresultatet ökade med 2,7 MSEK och uppgick till 18,9 MSEK (16,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-1,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (-4,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 SEK (-0,38).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,9 MSEK (7,4).

Prognos 2015 och händelser efter periodens slut

 • För att säkerställa att alla aktieägare har likvärdig information om NSP:s framtida planer har marknaden delgetts information om en resultatprognos för innevarande år och framtidsutsikter i separat pressrelease. Prognosen är ett rörelseresultat på 24 MSEK och ett resultat före skatt på 8 MSEK.
 • NSP:s största aktieägare Danske Koncept restauranger, som ägs av Jeppe Droob som också är ledamot i NSP:s styrelse, har lämnat ett frivilligt bud på bolagets samtliga aktier motsvarande 18 kronor per aktie.
 • Styrelsen avser att presentera sin rekommendation den 30 april – obs nytt datum - med stöd av oberoende värderingsutlåtande en s.k. Fairness Opinion.
 • Styrelsen har beslutat anlita SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare avseende det uppköpserbjudande som föreligger på NSP.

Kommentar av VD Morgan Jallinder

 • Vi ökar försäljningen med ca 16 MSEK jämfört med föregående år och den positiva försäljningsutvecklingen i Danmark har fortsatt i kvartalet. Försäljningen på jämförbara enheter i Danmark ökade med 5,4 procent vilket vi är nöjda med. Försäljningen i Sverige minskade något på jämförbara enheter men för koncernen som helhet redovisar vi en försäljningsökning på 0,7 procent på jämförbara enheter.

 • Driftsmarginalerna ökar både i Danmark och i Sverige jämfört med föregående år, så den trend från avslutningen av förra året fortsätter in i 2015. Lanseringen av varumärkena TGI Fridays och KFC har intensifierats och inneburit kostnader i form av marknadsföring, utbildnings- och uppstartskostnader. Detta ser vi i form av att vår SG&A, planenligt, ökar med ca 2 MSEK jämfört med föregående års första kvartal.
   
 • Vårt mål är att fortsätta öppna nya restauranger vilket är det som primärt ska driva den långsiktiga tillväxten och öka resultatet. Med KFC och TGI Fridays i portföljen ser vi att våra möjligheter till tillväxt har ökat och att det finns ett stort intresse för våra nya varumärken bland fastighetsägare. Vi har en välfylld pipeline med ett 40-tal potentiella lägen. Av dessa är sju helt klara varav 2 kommer att öppna under året. Förutom den prognos som vi precis lämnat har vi även gjort en Financial Outlook för åren 2016 till och med 2018 i vilken vi redovisar vår ambition när det gäller etablering av nya restauranger och vilken effekt det får på vår omsättning och resultat.

För vidare frågor, kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se