JENS ENGWALL, LENA PATRIKSSON KELLER OCH MARGARET VON PLATEN FÖRESLÅS TA PLATS I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING

Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB har inför årsstämman 2011 samrått med styrelse och VD samt bolagets röstmässigt största ägare representerande över 65 procent av rösterna. Nedan följer en sammanfattning av valberedningens förslag.

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedning i (NSP) föreslår omval av Jaan Kaber, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje, samt nyval av Jens Engwall, Lena Patriksson Keller och Margaret von Platen. Jaan Kaber föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Jens Engwall, född 1956, är VD och styrelseledamot för Hemfosa Fastigheter AB. Han har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen, bland annat som VD för Kungsleden AB och engagemang inom Skanska, BPA och CA Fastigheter. Jens Engwall är idag styrelseledamot i flera bolag, däribland Bonnier Fastigheter AB, Runsvengrupp AB, Russian Real Estate Investment Company AB, Tengomgruppen AB och Öob Finans AB.

Lena Patriksson Keller, född 1969, är delägare och verksam inom Patriksson Communication AB, en PR-byrå inriktad mot PR och event för livsstilsvarumärken. Hon är idag styrelseledamot i bland annat Patriksson Communication AB, Whyred AB och Association of Sweden Fashion Brand.

Margaret von Platen, född 1959, är finansanalytiker, ekonomijournalist och författare. Hon är styrelsemedlem i Karo Bio AB och MvP Förvaltning AB.

Styrelsens arvoden

Styrelsen består av sex ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1.275.000 kronor fördelat på 400.000 kronor till ordföranden och 175.000 kronor till övriga fem ledamöter.

 Valberedning

Inför årsstämman 2012 föreslås att Carl-Fredrik Herslow, representant för Long Term AB, Torbjörn Hultsberg, bolagets juridiska rådgivare och tillika ordförande i valberedningen och Jaan Kaber, styrelsens ordförande samt representant för Förvaltnings AB Bohus Enskilda, får förnyat mandat som valberedning. Uppdraget varar intill dess att ny valberedning utses. Om en ledamot avgår ur valberedningen innan arbetet är slutfört ska kvarvarande ledamöter utse en ny ledamot.

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2011.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Hultsberg, valberedningens ordförande, tfn 08 – 505 646 00
Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 0708-15 84 85

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar