JEPPE DROOB FÖRESLÅS TA PLATS I NSP:S STYRELSE

Valberedningen i Nordic Service Partners Holding AB (NSP) har inför årsstämman 2012 samrått med styrelse och VD samt bolagets röstmässigt största ägare representerande över 65 procent av rösterna. Nedan följer en sammanfattning av valberedningens förslag.

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande:

Valberedning i NSP föreslår omval av Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, Lena Patriksson Keller och Margaret von Platen samt nyval av Jeppe Droob. Jaan Kaber föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Jeppe Droob, född 1968, är VD och styrelseledamot i snabbmatskedjan Sunset Boulevard som han också grundade 1996. Kedjan består idag av 45 restauranger som alla ligger i Danmark. Jeppe Droob är även styrelseledamot i ett antal fastighetsbolag.

Valberedningen bedömer att Jaan Kaber är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att Anders Wehtje och Jeppe Droob är beroende i förhållande till två av bolagets större aktieägare. Valberedningen bedömer att övriga ledamöter är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare.


Styrelsens arvoden:

Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter. Efter årsstämman ska styrelsen vara fulltalig och bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammanlagt 1 275 000 kronor fördelat på 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till övriga fem ledamöter.


Revisor för bolaget:

Valberedningen föreslår att Ernst & Young utses som revisor för bolaget med Erik Åström som ansvarig revisor. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen inför 2013:

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl-Fredrik Herslow (Long Term AB) och Torbjörn Hultsberg (advokat och juridisk rådgivare till bolaget) ånyo utses till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2012, och att uppdraget varar intill dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. 

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Hultsberg, valberedningens ordförande, tfn 08 – 505 646 00

Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 070 – 878 78 42

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Taggar:

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar