NSP: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Positivt resultat i andra kvartalet trots lägre försäljning

Andra kvartalet 2011

 • Omsättningen uppgick till 153,6 MSEK (163,0). Av minskningen svarar valutaförändringar för 3,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,9 MSEK (4,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (2,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,27).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,8 MSEK (12,2).

Januari – juni 2011

 • Omsättningen uppgick till 291,5 MSEK (315,1). Av minskningen svarar valutaförändringar för 8,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (3,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (0,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 kronor (0,04).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 MSEK (19,0). 

Efter periodens slut

 • NSP utökar sin finansieringsram och tecknar avtal med SEB och Proventus Capital som blir bolagets långsiktiga finansiella partners. Proventus Capital bidrar med ett femårigt lån avsett att finansiera en kraftfull expansion. Tillväxtfasen inleds omgående med öppning av tre nya Burger King-restauranger samt ombyggnad av ytterligare ett tiotal under de kommande 6-8 månaderna. Ny- och ombyggnadsplanerna är en viktig del i NSP:s framtida tillväxt. De hittills aviserade investeringarna beräknas ge mellan 50 och 60 MSEK i ökad omsättning på årsbasis samt ökad lönsamhet.
 • Ulf Wahlstedt avgick ur NSP:s styrelse den 22 augusti av personliga skäl som meddelats i separat pressrelease. 

Kommentar från VD Morgan Jallinder

– Andra kvartalets försäljning blev lägre än vad vi hade önskat men givet den svaga efterfrågan som pressat handeln i Danmark och Sverige får vi ändå vara nöjda. Genom fortsatt god kostnadskontroll har vi kunnat bibehålla resultatet på en acceptabel nivå.

– Det är tillfredställande att vi nu har löst bolagets långsiktiga finansiering och samtidigt fått resurser för att finansiera den expansionsfas vi nu går in i. Vi räknar med att under de kommande åren öppna ett större antal nya och bygga om de flesta av våra nuvarande restauranger.

– Långsiktiga finansiella partners och nära strategiska samarbeten med Hemfosa Fastigheter AB och andra fastighetsaktörer ger oss nu möjligheten att öka takten i utvecklingen av vår portfölj av lönsamma Burger King restauranger.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar