NSP: INCITAMENTSPROGRAM ÖVERTECKNAT

Nordic Service Partners Holding:s (NSP) styrelse har idag överlåtit 300 000 teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2011. 

Överlåtelsen av optioner sker i så kallade "units" bestående av två teckningsoptioner. Den ena teckningsoptionen överlåts till marknadspris beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra teckningsoptionen överlåts utan vederlag och blir därmed förmånsbeskattad.

Incitamentsprogrammet övertecknades med 25 procent och 150 000 units har tecknats av 14 ledande befattningshavare.

Om samtliga teckningsoptioner skulle användas för att teckna aktier kommer 300 000 nya aktier att emitteras. Aktierna skulle i så fall representera cirka 2,5 procent av aktierna i NSP (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av de konvertibla skuldebrev som emitterades och tecknades 2010).

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar