NSP: Oförändrad försäljning för jämförbara enheter i Juni

Det varma vädret i slutet av juni medförde svagare försäljning än föregående år och för jämförbara restauranger minskade försäljningen med 0,3 procent (+3,2) i juni. Hittills under året har försäljningen för jämförbara restauranger ökat med 0,3 procent (-0,2). 

Försäljningen för juni uppgick till 53,3 MSEK (59,5), vilket är en minskning med 10,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Av minskningen svarar valutakursförändring för -4,3 procentenheter medan avyttring av verksamheter inklusive övriga mindre förändringar svarar för
-6,0 procentenheter (NSP:s restaurang i Lund har varit delvis stängd under juni för ombyggnad). Försäljningen för jämförbara restauranger påverkar förändringen negativt med -0,3 procentenheter (+3,2).

Under perioden januari till juni 2010 har försäljningen uppgått till totalt 313,8 MSEK (343,4), vilket motsvarar en minskning med 8,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av minskningen svarar valutakursförändring för -3,5 procentenheter medan avyttring av verksamheter inklusive övriga mindre förändringar svarar för -5,4 procentenheter. Försäljningen för jämförbara enheter påverkar förändringen positivt med 0,3 procentenheter under perioden.

NSP driver i dagsläget 42 (43) Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. En restaurang i Sverige är tillfälligt stängd i avvaktan på en flytt till nytt läge.

För ytterligare information kontakta: Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843 Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar