NSP ANLITAR ERIK PENSER ATT UTFÖRA ”FAIRNESS OPINION” AVSEENDE UPPKÖPSERBJUDANDE OCH TIDIGARELÄGGER PUBLICERINGEN AV DELÅRSRAPPORTEN

NSP:s styrelse har beslutat att anlita Erik Penser Bankaktiebolag för att utfärda ett värderingsutlåtande, en s.k. Fairness Opinion. Denna Fairness Opinion kommer att vara vägledande för styrelsens ställningstagande till det bud på 18 kronor per aktie som lämnades av Danske Koncept Restauranger Holding ApS den 15 april. Styrelsens ställningstagande kommer att presenteras för marknaden den 29 april. Budperioden avslutas den 15 maj.

Vidare har NSP beslutat att ändra datum för bolagets kommande delårsrapport, med anledning av erbjudandet. Delårsrapporten för första kvartalet 2015 publiceras på fredag morgon den 24 april kl. 07.30.

För vidare frågor, kontakta:
Jaan Kaber, Styrelsens ordförande, telefon 070-8 78 78 42

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar