NSP: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012

Stark försäljningsökning och kraftig resultatförbättring

1 oktober – 31 december 2012

 • Omsättningen ökade med 18 procent och uppgick till 204,6 MSEK (173,3).
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 115 procent och uppgick till 7,1 MSEK (3,3).
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (1,8). Resultatet har belastats av en bokföringsmässig skattekostnad om -2,5 MSEK (2,6).
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,15).
   
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 42 procent och uppgick till 16,5 MSEK (11,6).
   
 • En ny restaurang har öppnats i Sverige, utbildnings- och öppningskostnader har belastat resultatet med ca 0,6 MSEK.
   
 • De tre restaurangerna som ingick i förvärvet av Swedburger AB redovisar en EBITDA på 2,4 MSEK och ett rörelseresultat på 2,0 MSEK.
   

1 januari – 31 december 2012

 • Omsättningen ökade med 110,8 MSEK, 18 procent, till 733,8 MSEK (623,0).
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 59 procent och uppgick till 16,9 MSEK (10,6).
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (2,1). Resultatet har belastats av en bokföringsmässig skattekostnad om -2,3 MSEK (2,4).
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,19).
   
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 29 procent och uppgick till 51,2 MSEK (39,6).
   
 • Sju nya restauranger har tillkommit under året, en i Danmark och sex i Sverige. Utbildnings- och öppningskostnader har belastat resultatet med ca 2,8 MSEK.
   

Händelser efter periodens slut

 • NSP har den 21 februari öppnat en ny drive thru restaurang i Nyköping vid Skavsta-rondellen.
   

Kommentar av VD Morgan Jallinder

 • Det är tillfredsställande att se att vår expansionsstrategi visar tydliga resultat på alla nivåer fram till och med resultat före skatt. Resultatet före skatt förbättrades under kvartalet med 4,4 MSEK och på helårsbasis med 5,1 MSEK. Detta är ett tydligt kvitto på att vår strategi för senare år - att addera restauranger med god volym till vår portfölj utan att våra kostnader för drift och administration ökar nämnvärt - fungerar.
   
 • I kvartalet ökar vi vår försäljning med 18 procent, en ökning om 32 MSEK och i linje med vår förväntan. Nyöppnade och förvärvade restauranger står för cirka 31 MSEK av omsättningsökningen i kvartalet med en EBITDA på +3 MSEK, exklusive utbildnings- och öppningskostnader på cirka -1 MSEK. Swedburger som förvärvades i oktober redovisar en EBITDA på 2,4 MSEK för kvartalet. Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i nyetablerade restauranger, till skillnad från förvärvade restauranger, är en investering som medför ökade initiala kostnader i form av marknadsföring, utbildning och extra bemanning från dag ett och att den fulla intjäningspotentialen i restaurangen kommer först efter 12-18 månader. 
   
 • NSP:s  restaurangportfölj visar totalt sett en bra intjäningsförmåga med stabil försäljning. Försäljnings- och resultatmässigt går restaurangerna i Danmark sämre än föregående år medan restaurangerna i Sverige går betydligt bättre. De fem restauranger vi köpte i Danmark förra året har visat sig ta längre tid än vi först räknade med vad gäller att få ordning på driften och att öka antalet gäster. Vi ser dock succesiva förbättringar och vi räknar med en positiv utveckling under 2013. Vi har genomfört förändringar i vår organisation i Danmark och vi har etablerat en offensiv marknadsplan som gör att vi räknar med förbättringar i driftsresultatet under 2013. Förhoppningsvis leder det danska skattesänkningspaketet som trädde i kraft vid årsskiftet till en ökad tillväxt i ekonomin. Därtill sänktes den nyligen introducerade fettskatten vilket kommer att påverka vår bruttomarginal positivt.
 • Sammanfattningsvis kan vi konstatera att expansionsstrategin fungerar väl, vi har nu 55 restauranger i vår portfölj mot 48 stycken för ett år sedan och vi öppnar ytterligare två restauranger under första kvartalet 2013. Vi har en välfylld pipeline med nya potentiella lägen vilket innebär att vi räknar med en fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat som följd men vi ser samtidigt att vi närmar oss en tidpunkt när det blir dags att även börja prioritera utdelning till våra aktieägare.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 725 miljoner kronor och omfattar 55 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Taggar:

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar