NSP FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2012

I februari månad uppgick försäljningen inom Nordic Service Partners Holdings (NSP) restauranger till 51,1 MSEK vilket är 16,6 procent högre (-6,4) jämfört med försäljningen samma månad föregående år (43,8). Av försäljningsökningen svarar ökad försäljning i jämförbara enheter för 1,1 procentenheter (-1,6), förvärv av restauranger, öppningen av restaurangen i Naestved och övriga mindre förändringar för 15,3 procentenheter (-0,8). Valutaförändringar hade en marginell påverkan i februari om +0,2 procentenheter (-4,0).

Ackumulerat under perioden januari - februari uppgick försäljningen till 104,7 MSEK, en ökning med 18,0 procent (- 10,3) jämfört med motsvarande period föregående år (88,7). Av försäljningsökningen svarar ökad försäljning i jämförbara enheter för 2,6 procentenheter (-5,5), förvärv av restauranger, öppningen av restaurangen i Naestved och övriga mindre förändringar för 15,4 procentenheter (-0,8). Valutaförändringar hade endast en marginell påverkan i perioden (-4,0).

Totalt antal restauranger per den 9 mars 2012 uppgick till 49 (42).

För frågor på denna rapport kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar