NSP FÖRSÄLJNING I JANUARI 2011

Pressmeddelande 2011-02-09

I januari 2011 uppgick försäljningen inom Nordic Service Partners Holdings (NSP) restauranger till 44,9 MSEK (52,1), en minskning med -13,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Av minskningen svarar valutakursförändringar för
-3,9 procentenheter och övriga mindre förändringar för -0,8 procentenheter.

Försäljningen för jämförbara restauranger minskade i januari med -9,0 procent (-1,4). Det är framförallt verksamheten i
Danmark som fortsätter att tappa försäljning jämfört med föregående år.

Totalt antal restauranger per den 31 januari 2011 uppgick till 42 (42). 

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020


Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 700 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal

Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco

Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s

aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Taggar:

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar