NSP FÖRSÄLJNING I JULI 2011

Pressmeddelande den 9 augusti 2011

I juli månad uppgick försäljningen inom Nordic Service Partners Holdings (NSP) restauranger till 54,8 MSEK, en minskning med 2,3 procent jämfört med samma månad föregående år (56,1). Av minskningen svarar valutaförändringar för 1,2 procentenheter och övriga mindre förändringar för 0,2 procentenheter. Försäljningen för jämförbara enheter minskade med 0,9 procentenheter (-7,1).

Ackumulerat under perioden januari – juli uppgick försäljningen till 342,8 MSEK, en minskning med 7,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år (369,9). Av försäljningsminskningen svarar valutakursförändringar för 2,6 procentenheter och övriga mindre förändringar för 0,2 procentenheter. Försäljningen för jämförbara restauranger minskade under perioden med 4,6 procentenheter (-0,9). 

Totalt antal restauranger per den 9 augusti 2011 uppgick till 42 (42). 

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2011.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar