NSP FÖRSÄLJNING I MARS 2012

Pressmeddelande den 12 april 2012

I mars månad uppgick försäljningen inom Nordic Service Partners Holdings (NSP) restauranger till 60,0 MSEK vilket är 28,1 procent högre (-11,7) jämfört med försäljningen samma månad föregående år (46,9). Av försäljningsökningen svarar ökad försäljning i jämförbara enheter för 7,3 procentenheter (-3,0), förvärv av restauranger, öppningarna av restaurangerna i Varberg, Naestved och Jägersro samt övriga mindre förändringar för 16,1 procentenheter (-0,9). Vidare bidrog restaurangen på Rådhusplatsen, som delvis var stängd i mars föregående år, med  + 4,6 procentenheter (-4,5). Valutaförändringar hade en marginell påverkan i mars om +0,1 procentenheter (-3,3).  

Ackumulerat under perioden januari - mars uppgick försäljningen till 164,7 MSEK, en ökning med 21,5 procent (- 10,8) jämfört med motsvarande period föregående år (135,5). Av försäljningsökningen svarar ökad försäljning i jämförbara enheter för 4,2 procentenheter (-4,6), förvärv av restauranger, öppningarna av restaurangerna i Varberg, Naestved och Jägersro samt övriga mindre förändringar för 15,7 procentenheter (-0,9). Vidare bidrog restaurangen på Rådhusplatsen, som var delvis var stängd föregående år, med + 1,6 procentenheter (-1,6). Valutaförändringar hade endast en marginell påverkan i perioden (-4,0).

Totalt antal restauranger per den 12 april 2012 uppgick till 50 (42).

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar