NSP FÖRSÄLJNING I MARS 2013

I mars månad uppgick försäljningen inom Nordic Service Partners Holdings (NSP) restauranger till 65,6 MSEK vilket är 9,3 procent högre (28,1) jämfört med försäljningen samma månad föregående år (60,0). Försäljningen i jämförbara enheter minskade med -8,3 procentenheter (7,3), öppning av restaurangerna i Jägersro, Löddeköpinge, Ödeshög, Nyköping och Växjö samt förvärvet av Swedburger påverkade med 19,5 procentenheter (16,1). Valutaförändringar hade en negativ påverkan om -1,9 procentenheter (0,1).

Ackumulerat under perioden januari - mars uppgick försäljningen till 180,2 MSEK, en ökning med 9,5 procent (21,5) jämfört med motsvarande period föregående år (164,7). Av försäljningsökningen svarar minskad försäljning i jämförbara enheter för -4,9 procentenheter (4,2), öppningen av restaurangerna i Jägersro, Löddeköpinge, Ödeshög, Nyköping och Växjö samt förvärvet av Swedburger AB påverkade med 15,7 procentenheter (15,7). Valutaförändringar hade en påverkan om - 1,3 (0).

Totalt antal restauranger per den 10 april 2013 uppgick till 57 (49).

För frågor på denna rapport kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar