NSP höjer resultatmål

Vid styrelsemöte den 16 juni 2009 fattades beslut att anpassa de finansiella målen så att de speglar NSP:s fokus på lönsam tillväxt och matchar verksamhetens potential. Morgan Jallinder, vd i NSP kommenterar: NSP:s finansiella mål ska fungera som incitament för långsiktig och lönsam tillväxt med balanserad finansiell risk. Vårt nya högre resultatmål speglar den intjäning som följer av koncentration på Burger King och Taco Bar. Finansiella mål från 17 juni 2009 Tillväxt NSP skall uppnå en tillväxt på jämförbara restauranger på 5 procent per år. Tillväxt genom nyetableringar och förvärv ska uppgå till minst 5 procent per år. Resultat Rörelsemarginalen (EBIT) ska uppgå till 5 procent per år. Finansiell struktur Soliditeten skall vara lägst 25 procent. Tidigare finansiella mål Tillväxt NSP skall uppnå en organisk omsättningstillväxt på jämförbara restauranger på minst 5 procent per år över en konjunkturcykel, som enligt Bolagets uppfattning är fyra till åtta år. Genom förvärv av nya servicekoncept och kompletterande enheter samt nyöppningar skall NSP-koncernen, inklusive organisk tillväxt, växa med lägst 20 procent per år de kommande fem åren. Resultat EBITDA-marginalen skall uppgå till minst 8 procent över en konjunkturcykel, som enligt Bolagets uppfattning är fyra till åtta år. Finansiell struktur Soliditeten skall vara lägst 30 procent.

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar