NSP LÄGGER OM SIN FINANSIERING OCH PÅBÖRJAR TILLVÄXTFAS

Restaurangbolaget NSP har idag slutfört förhandlingar om en ny och utökad finansieringsram för bolaget. De nya kreditgivarna är SEB och Proventus Capital. SEB ersätter därmed Kaupthing Bank och blir en långsiktig finansiell partner till NSP. Proventus Capital bidrar med ett femårigt expansionslån avsett att under en kraftfull investeringsperiod finansiera förädling och utbyggnaden av NSP:s restaurangbestånd.

Den nya finansieringen ger bolaget förutsättningar att inleda den planerade tillväxtfasen och bolaget räknar nu med att öppna tre nya Burger King restauranger samt bygga om ytterligare nio under det kommande halvåret. Ombyggnation av befintliga äldre restauranger har visat sig ge väsentliga försäljningsökningar. Ombyggnadsplanerna är därför också en viktig del i NSP:s tillväxt. Investeringarna beräknas ge mellan 50 och 60 MSEK i ökad omsättning på årsbasis samt ökad lönsamhet.

NSP driver för närvarande 42 Burger King-restauranger och målet är att väsentligt öka antalet Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Expansionen möjliggörs genom de nya kreditgivarna och anpassade kreditvillkor.

NSP arbetar löpande med att identifiera och utvärdera potentiella lägen och har nära samarbete med ett antal fastighetsägare. Idag finns det ett tjugotal potentiella nyetableringar i olika projektfaser.

– Vi ser stora fördelar och möjligheter med ett fördjupat samarbete med NSP. De är professionella och har den industriella tyngd som behövs för fortsatt expansion i Sverige och Danmark, säger Melina Aristiadou, ansvarig Skandinavien, Burger King Corporation.

– Det känns tryggt att vi nu har långsiktiga finansiella partners som ser positivt på vår verksamhet och fortsatta expansion. Samarbetet med Hemfosa Fastigheter AB och övriga fastighetsaktörer förstärker ytterligare möjligheterna att förädla och utöka vår portfölj av stabila och lönsamma Burger King-restauranger, säger Morgan Jallinder, verkställande direktör NSP.

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2011.

För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 650 miljoner kronor och omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar