NSP renodlar och fokuserar på Burger King och Taco Bar

NSP:s styrelse har vid ett styrelsemöte den 16 juni beslutat att renodla verksamheten och avveckla de förlusttyngda delarna av affärsområdet Food Solutions. Resurserna koncentreras på utvecklingen av Burger King och Taco Bar.

Beslutet innebär att NSP avvecklar olönsamma delar av affärsområdet Food Solutions och att Taco Bar får en självständig position med dedikerad ledning och personal med mandat att inom ramen för kedjans ekonomiska förutsättningar utveckla Taco Bar till dess fulla potential. Efter förändringen kommer NSP:s driftsorganisation att till 100 procent arbeta med utveckling och drift av Burger King-restauranger i Norden. ”Renodlingen innebär att driftorganisationen kan koncentrera sig på Burger King-verksamheten och därmed optimera lönsamheten. Samtidigt får ett självständigt Taco Bar mycket bättre förutsättningar att utvecklas som ett attraktivt fast casual-koncept.”, säger Morgan Jallinder, vd NSP. Rent praktiskt medför beslutet att NSP arrenderar ut eller säljer de för NSP olönsamma delarna av affärsområdet Food Solutions. ”Renodlingen ligger i linje med att varje enhet inom NSP måste vara lönsam på egna meriter. Enheterna inom Food Solutions har med sina lägre försäljningsvolymer per enhet visat att de inte lämpar sig för en industriell aktör och vi väljer därför att arrendera ut eller sälja dem till lokalt förankrade aktörer.”, säger Morgan Jallinder, vd NSP. Vidare innebär renodlingen en förenklad och mer transparant koncernstruktur och därmed en effektivare administration och drift.

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar