NSP:s ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 OFFENTLIGGJORD

NSP:s årsredovisning har idag publicerats online på bolagets hemsida där den även kan laddas ned som pdf-version. Besök: http://www.nordicservicepartners.se/start.aspx.

Saxat ur Morgan Jallinders VD-ord, Nordic Service Partners Årsredovisning 2012

”Mer att hämta

Jag är stolt, men inte nöjd, över den goda resultattillväxt NSP visat under 2012 och speciellt senare delen av året. Jag tror dock som sagt att det finns ännu mer att hämta i vår restaurangportfölj. Vi kommer under 2013 nå mer eller mindre full effekt av 2012 års nyöppningar, och vi kommer i bokslutet 2013 att gynnas av en helårseffekt från de förvärv som genomfördes under hösten 2012. Därtill tillkommer en viss resultateffekt av de restauranger som kommer etableras under 2013 där Nyköping och Växjö öppnade i februari 2013 och ytterligare nyöppningar planeras.

Givet vår hittills genomförda expansion är jag förvissad om att vi har potential att leverera betydligt mer än de 51 miljoner (EBITDA) som årets redovisning visar. En ökad EBITDA kommer också leda till ett förbättrat rörelseresultat eftersom avskrivningarna inte kommer att öka i samma omfattning. Däremot ser jag att vår vinst före skatt fortfarande kommer att påverkas av höga finansiella kostnader som en naturlig och planerad konsekvens av expansionsbeslutet 2011. De finansiella kostnaderna sjunker emellertid när vi sänker eller förändrar expansionstakten. Ett mål framöver är naturligtvis att amortera på våra expansionskrediter och skapa en bättre finansiell balans i bolaget, vilket inte minst är viktigt för våra aktieägare som under ett antal år inte blivit nämnvärt belönade. Det är min ambition att på något års sikt förändra detta så att bolagets vinstsituation ger förutsättningar för aktieägarna att bli kompenserade för risk och kapitalinsats.”   Läs hela VD-ordet>>

För ytterligare information kontakta:
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar