Styrelsen i NSP Holding AB kommer att sammanträda under dagen för att diskutera det publika budet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS (DKR)

Styrelsen i NSP i Holding AB kommer under förmiddagen idag att sammanträda för att diskutera det publika budet på bolaget mottaget 15 april från Danske Koncept Restauranger. Styrelsen noterar att budet på 18 kronor per aktie inte innehåller någon premie mot rådande börskurs och rekommenderar aktieägarna att avvakta till dess att mer information från styrelsen lämnas. Styrelsen räknar med att återkomma senare under dagen med information från dagens möte.

Läs mer om det offentliga uppköpserbjudandet på http://www.nordicservicepartners.se/

För vidare frågor, kontakta:
Jaan Kaber, styrelsens ordförande, tfn 070 – 878 78 42

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015.

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Om oss

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark och en TGI Fridays restaurang i Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden. Sedan februari 2014 är NSP franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se

Prenumerera

Dokument & länkar