Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

NSP – fortsatt ökning av omsättning och vinst

Andra kvartalet 2007
• Omsättningen ökade med 50 procent till 126,9 MSEK (84,3)
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 7,1 MSEK (2,8)
• Rörelseresultatet förbättrades till 3,4 MSEK (1,2)
• Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (0,4) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,00)

Första halvåret 2007
• Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7)
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1 MSEK (3,9)
• Rörelseresultatet förbättrades till 7,0 MSEK (1,5)
• Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (0,6) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,01)
• Bolaget har påbörjat processen med att ansöka om notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap)


VD Ulf Wahlstedt kommenterar:

- Jag är mycket nöjd med utvecklingen under första halvåret, såväl omsättning som vinst ökade kraftigt, och vi har överträffat våra mål. Marginalen i andra kvartalet hölls tillbaka något av det nya löneavtalet och det stora antalet röda dagar, men från första juli förbättras marginalerna igen på grund av bland annat sänkta arbetsgivaravgifter.

- Det är speciellt glädjande att vår food court-verksamhet tagit fart och utvecklats så starkt. Investeringen i food court-verksamheten har under första halvåret dock belastat resultatet med cirka 3 miljoner kronor. Vi kommer vid slutet av 2007 att driva minst fem food courts, med förväntat positivt kassaflöde under andra halvåret. Intresset från köpcentrum och gallerior är stort för våra lösningar och jag bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta under 2008.

- Vi fortsätter att gå bättre än våra mål och andra halvåret är klart starkare än det första. Juli har startat starkt med en tillväxt på 38 procent. Vår prognos är att omsättningen för helåret stiger till cirka 575 miljoner kronor och resultatet före avskrivningar – EBITDA – kommer att överstiga 40 miljoner kronor.För mer information kontakta:
Ulf Wahlstedt, VD
Telefon: 0705-100 113
E-post: ulf.wahlstedt@nspab.com

Henrik Backman, finanschef
Telefon: 08-41 01 89 40
E-post: henrik.backman@nspab.com

Dokument & länkar