NSP: Niklas Midby föreslås till ny styrelseledamot

En majoritet av aktieägarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) – noterat vid Stockholmsbörsens First North – föreslår Niklas Midby som ny styrelseledamot. Han föreslås bli vald vid den redan aviserade extra bolagsstämman den 30 oktober.

48-årige Niklas Midby är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare bland annat varit vice ordförande vid Stockholmsbörsen, vice VD för OM (numera OMX) och är i dag partner i Consiglio Capital. Han har bland annat styrelseuppdrag för Wiborg Kapitalförvaltning och Charity Rating Ideell Förening.

– Niklas betydande erfarenhet från den finansiella sektorn och från börsverksamhet kommer NSP tillgodo då bolaget växer snabbt och dessutom är på väg mot en börsnotering på OMX Nordic, säger Peter Bahrke, styrelseordförande i NSP.

– Jag ser fram emot att på närmare håll arbeta med och utveckla NSP som jag hittills följt som ett spännande tillväxtbolag i en intressant bransch. Styrelsen förstärks med ytterligare en oberoende ledamot, vilket blir extra betydelsefullt i och med noteringen på OMX Nordic, säger Niklas Midby.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Gävlegatan 22 i Stockholm, tisdagen den 30 oktober 2007 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Bahrke, Styrelseordförande för NSP, telefon 08-407 74 70, mobil 0707-766 655
Niklas Midby, telefon 08-611 18 09, mobil 070-559 52 70

Dokument & länkar