NSP: NSP justerar upp ackumulerad försäljning

Nordic Service Partners (NSP) – listat på Stockholmsbörsens First North – justerar upp de försäljningssiffror som rapporterades i går, torsdag. Ackumulerad försäljning under perioden januari – juli uppgick till 295,6 miljoner kronor och inte till rapporterade 284,3 miljoner (186,8). Det motsvarar en ökningen ökning med 58 procent under januari – juli jämfört med motsvarande period i fjol. I övrigt gäller tidigare rapporterade siffror.

Under juli månad 2007 uppgick omsättningen inom Nordic Service Partner Holding (NSP) – noterat på Stockholmsbörsens First North - till 52,6 miljoner kronor (38,1). Det är en ökning med 38 procent jämfört med samma månad föregående år.

Försäljningen för jämförbara enheter ökade med 9 procent under juli och med 13 procent hittills i år.

NSP drev vid utgången av juli 41 restauranger (31) samt tre så kallade food courts (0), det vill säga restauranglösningar för köpcentrum, gallerior och arenor.

Dokument & länkar