NSP: NSP:s försäljning steg 31 procent i september

Under september månad 2007 uppgick omsättningen inom Nordic Service Partners Holding (NSP) – listat på Stockholmsbörsens First North – till 48,6 miljoner kronor (37,2). Det är en ökning med 31 procent jämfört med samma månad föregående år.

Ackumulerat under perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 397,2 miljoner kronor (262,9), vilket motsvarar en ökning med 51 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Försäljningen för jämförbara enheter ökade med 2 procent under september och har ökat med 9 procent hittills i år.

– Försäljningen i våra restauranger i Sverige har varit stark under september, däremot har omsättningen i våra danska enheter utvecklats något svagare, säger Ulf Wahlstedt VD för NSP.
NSP drev vid septembers utgång 41 restauranger (31) samt tre så kallade food courts (0), det vill säga restauranglösningar för köpcentrum, gallerior och arenor.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Wahlstedt, VD NSP, telefon 08¬410 189 50, mobil 0705¬100 113. Henrik Backman, CFO NSP, telefon 08¬410 189 50, mobil 0709¬93 45 40

Prenumerera

Dokument & länkar