NSP: NSP:s försäljning steg 38 procent juli 2007

Under juli månad 2007 uppgick omsättningen inom Nordic Service Partner Holding (NSP) – noterat på Stockholmsbörsens First North - till 52,6 miljoner kronor (38,1). Det är en ökning med 38 procent jämfört med samma månad föregående år.

NSP kommer framgent månatligen att rapportera omsättningen för koncernen på månadsbasis och ackumulerat under innevarande år. Redovisningen kommer även att innehålla procentuella förändringen för jämförbara enheter.

Ackumulerat under perioden januari-juli uppgick nettoomsättningen till 284,3 miljoner kronor (186,8), vilket motsvarar en ökning med 52 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Försäljningen för jämförbara enheter ökade med 9 procent under juli och med 13 procent hittills i år.

NSP drev vid julis utgång 41 restauranger (31) samt tre så kallade food courts (0), det vill säga restauranglösningar för köpcentrum, gallerior och arenor.

Dokument & länkar