NSP nyemitterar 17 aktier för att genomföra omvänd split

NSP: NSP beslutar om nyemission av 17 aktier
- Justering av antal aktier förutsättning för omvänd split

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding (NSP) – listat på Stockholmsbörsens First North – har fattat beslut att nyemittera 17 stycken aktier till Danske Bank. Emissionen är ett led i det beslut som är tänkt att fattas på den aviserade extra bolagsstämman den 30 oktober i syfte att genomföra en sammanläggning där 40 gamla aktier blir 1 ny. Efter Danske Banks teckning är antalet aktier 143 913 760, vilket är jämnt delbart med 40. Danske Bank tecknade aktierna för 3,50 kronor/styck.


För ytterligare information kontakta:
Ulf Wahlstedt, VD NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0705-100 113.
Henrik Backman, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0709-93 45 40

Prenumerera

Dokument & länkar