Daniscos första skördeprognos indikerar en sockerproduktion i nivå med EUs sockerkvoter

Daniscos första skördeprognos indikerar en sockerproduktion i nivå med EUs sockerkvoter Betsodlingsarealerna har i de länder Danisco Sugar är verksamt i år reducerats med cirka 5 procent i avsikt att begränsa produktionen av socker till export på världsmarknaden. Arealreduktionen i kombination med den relativt kyliga försommaren betyder att sockerproduktionen förväntas ligga i nivå med EUs sockerkvoter. Potentialen för årets sockerproduktion är god Förutsatt att väderförhållandena blir goda under resterande växtperiod finns förutsättningar för att Danisco Sugars totala sockerproduktion 2004 ligger i nivå med våra EU-kvoter i Sverige, Danmark, Tyskland, Finland och Litauen på totalt 1 142 000 ton, vilket dock är mindre än tidigare års rekordproduktioner. Produktionen 2003 var 1 294 000 ton, 2002 1 363 000 ton och 2001 var den 1 246 000 ton. I Sverige såddes betorna omkring den 14 april, vilket är knappt en vecka senare än i fjol. Växtbetingelserna har präglats av en kylig sommar med färre soltimmar än normalt i juni och framförallt i juli, vilket hämmat sockerproduktionen i betan. Plantbestånd och blastutveckling är dock god. Med normala växtbetingelser under resten av växtperioden förväntas en sockerproduktion lite under EU-kvoten på 368 300 ton. Underskottet förväntas bli täckt av överfört C-socker. Danisco Sugars första provupptagning av betor i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland och Litauen genomfördes den 9 augusti 2004 och visar följande dagsresultat: Ton Procent Ton betor/hektar socker i betan socker/hektar Danmark 38, (43, 15, (15, 5,7 (6,70 3 8) 1 3) 7 ) Sverige 30, (34, 14, (15, 4,3 (5,26 7 1) 1 4) 2 ) Tyskland 43, (41, 15, (15, 6,6 (6,26 0 6) 5 0) 7 ) Finland 22, (21, 11, (13, 2,6 (2,89 4 9) 8 1) 7 ) Litauen 30, (26, 12, (13, 3,6 (3,58 2 5) 0 3) 3 ) Genomsnittet för de senaste fem åren visas i parentes. Dagsresultatet av provupptagningen den 9 augusti 2004 för de svenska sockerbruken: Fabrik Ton Procent socker i Ton betor/hektar betan socker/hektar Köpingebro 30,1 14,1 4,23 Örtofta 31,1 14,1 4,38 För ytterligare information kontakta Bernt Gustafsson, VD, tel 040-53 70 00 eller Christer Sperlingsson, Agrichef, tel 040-53 72 01 Danisco Sugar är Nordeuropas största sockerproducent med en omsättning 2003/04 på 7 941 miljoner danska kronor. Företaget har sin produktion förlagd till Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen och förser stora delar av Nordeuropas livsmedelsindustri med socker-produkter. Därutöver förser Danisco Sugar framförallt de nordiska marknaderna med sockerprodukter under varumärket Dansukker; strö-, bit-, florsocker, sirap, farin och andra specialprodukter. Produkterna framställs framförallt med sockerbetor som råvara, levererade av omkring 14 000 odlare. Under kampanjen 2003/04 producerades cirka 1 294 000 ton socker, varav en del är ekologiskt. Vidare raffinerar vi 60 000 ton rörsocker samt producerar en rad foderprodukter. Danisco Sugar är en division inom Danisco som är en betydande internationell leverantör till livsmedelsindustrin inom huvudområdena livsmedelsingredienser, socker och sötningsprodukter. Danisco sysselsätter cirka 9 000 människor varav knappt 3 000 arbetar inom Sugar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20430/wkr0010.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar