Örtofta - nu ett av Europas största sockerbruk

Örtofta - nu ett av Europas största sockerbruk Danisco Sugars stora strukturprojekt, där närmare en miljard kronor kronor investerats i de svenska sockerbruken Örtofta och Köpingebro, är nu avslutat. Projektet har pågått under tre år och under fredagen var det dags för invigning på Örtofta Sockerbruk. Landshövding Bengt Holgersson klippte bandet under festliga former. Ett sextiotal inbjudna gäster och pressrepresentanter lotsades in på fabriksområdet tidigt på fredagsmorgonen samtidigt som den normala kampanjaktiviteten var i full gång. Efter en kortare presentation av Danisco Sugars verksamhet och investeringsprojekt arrangerades en rundvandring på bruket och i samband med denna förrättade landshövding Bengt Holgersson invigningen. Investeringen i Örtofta Sockerbruk är unik för svensk livsmedelsindustri. Närmare en miljard kronor har under den gångna treårsperioden investerats i de svenska sockerbruken varav cirka 700 miljoner kronor i Örtofta. I och med denna investering är Örtofta Sockerbruk inte bara Daniscos största utan även ett av Europas största och modernaste sockerbruk. - Investeringarna omfattar både kapacitetsutbyggnad och ny teknik. Från och med 2001 års kampanj kommer vi faktiskt att ha en kapacitet om cirka 15 000 ton sockerbetor per dygn. Det är 5000 ton mer per dygn än förra kampanjen, konstaterar en nöjd Bengt Högberg, Fabriksdirektör Örtofta Sockerbruk. Under kampanjen kommer sammanlagt 1,5 miljoner ton betor att processas i Örtofta och cirka 230 000 ton socker att utvinnas. Med start från innevarande kampanj kommer Örtofta även att förse raffinaderiet i Arlöv med råsocker för vidarebearbetning. - Investeringen i Örtofta omfattar även en utökad satsning på miljön bland annat genom mer energisnål utrustning och utbyggnad av vattenreningen. Men den innebär också en offensiv satsning som säkrar den svenska sockerproduktionen på 2000-talet, med hög kostnadseffektivitet, marknadsstyrd produktutveckling och hög kvalitet, säger Danisco Sugar ABs VD Bernt Gustafsson. Danisco Sugar har under de senaste tio åren utvecklats till en av de största och mest effektiva sockerleverantörerna i Europa. Sockerbetsskördarna har varit goda under ett flertal år och 2000 var inget undantag. Sockerproduktionen 2000 uppgick inom hela Danisco Sugars verksamhet; i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen, till drygt 1 300 000 ton socker varav 412 000 ton producerades i Sverige. Med ett icke sinande engagemang och ansvar för alla frågor som berör företagets verksamhet - från kundservice, livsmedelssäkerhet och innovation till kvalitet, miljö och produktion - drivs verksamheten vidare mot nya spännande utmaningar. För ytterligare information kontakta: Bengt Högberg, fabriksdirektör Örtofta Sockerbruk telefon 046-54 06 386 Bernt Gustafsson, VD Danisco Sugar AB, telefon 040-53 71 22 Daniscos division Sugar är Nordeuropas största sockerproducent med en omsättning 2000/2001 på 8 270 miljoner danska kronor. Företaget har sin produktion förlagd till Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen och förser framförallt de fyra nordiska marknaderna med sockerprodukter under varumärket Dansukker: strö-, bit-, florsocker, sirap, farin och andra speciaprodukter. Produkterna framställs framförallt med sockerbetor som råvara, levererade av omkring 15 000 odlare. Under 2000 producerades totalt cirka 1350 000 ton socker, varav en växande andel är ekologiskt. Vidare raffinerar vi även 60 000 ton rörsocker samt producerar en rad foderprodukter. Danisco Sugar är en division inom Danisco som är en betydande internationell leverantör till livsmedelsindustrin inom huvudområdena livsmedelsingredienser, socker och sötningsprodukter. Danisco sysselsätter cirka 10 000 människor varav 3 600 arbetar inom Sugar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00910/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00910/bit0001.pdf

Dokument & länkar