Så försöker svenskarna leva hälsosamt

Mindre stress, mer balans och naturliga råvaror. Det är de tre faktorer som ökat mest i betydelse för svenskarna när det kommer till god hälsa, enligt en undersökning från AIM Create.

Svenskarnas syn på vad som krävs för att leva hälsosamt har förändrats en del de senaste tre åren, enligt en undersökning som AIM Create gjort på uppdrag av Nordic Sugar. I undersökningen ombads ca 2 500 deltagare ange de fem faktorer de anser vara viktigast för god hälsa. Resultatet visar att många fler tycker att det är viktigt för hälsan att leva mindre stressigt, ca 25% jämfört med 14% i en motsvarande undersökning från år 2014. Fler menar även att det är det är viktigt att hålla kroppen i balans, ca 19% jämfört med tidigare 12%.

En annan noterbar förändring är attityden gentemot matkonsumtion. 19% menar att bra och naturliga råvaror är centrala för en hälsosam livsstil, jämfört med 12% år 2014. Samtidigt tycker betydligt färre att det är viktigt för hälsan att begränsa saltintaget och fettinnehållet i matlagningen. Knappt 8% anger mindre salt i maten som en av de viktigaste faktorerna, en minskning med hela 10% jämfört med 2014.

De faktorer som fortsatt toppar listan med god marginal är att inte röka (ca 46%) och motion (43%), varav båda återfanns på andra- respektive förstaplats i 2014 års undersökning.


Undersökningen genomfördes i april 2017 och resultaten publicerades i det senaste numret av facktidskriften Perspektiv, som produceras av Nordic Sugar.

För mer information, kontakta: 

Anne-Mette Nielsen, Nutrition Communication, Nordic Sugar A/S
Tel. + 45 32 66 25 70
Mail: anne-mette.nielsen@nordzucker.comPrenumerera