Nu börjar såg- och skogsindustrins största marknadssatsning för trä någonsin

Nu börjar såg- och skogsindustrins största marknadssatsningen för trä någonsin Genomförandet av Timber 2000 kampanjen startar nu efter ett enhälligt beslut vid Nordic Timber Council AB:s styrelsemöte den 15 mars. Sågverksindustrin i Sverige, Finland och Norge har sagt ja till den största markandsföringskampanjen för trä någonsin. Kampanjen kommer att starta i England och satsningen uppgår till SEK 60 miljoner första året. Finansiärer är sågverksindustrin och skogsägarna. Även den engelska skogsnäringen och engelska trämekaniska företag blir finansiärer. Timber 2000 kampanjen finansieras till största delen av nordiska skogsägare och sågverksindustrier och sker i proportion till varje lands export. Industri, handel och skogsägare i Storbritannien väntas bidra med c:a SEK 10 miljoner. "Unik satsning" Jan Hagstedt, vd för Nordic Timber Council AB, sade efter styrelsemötet "Detta är på flera sätt unikt och har aldrig hänt tidigare. Samtliga länders industri ställer upp och beslutet togs med fullständig enighet i NTC:s styrelse. Storleksordningen innebär att vi ökar insatserna i England c:a 30 gånger. Att vi kan genomföra promotionkampanjen tillsammans med engelska företag är också nytt och ökar engagemanget och slagkraften. Vi ser detta som upptakten till en ny epok på träområdet." "Push" och "Pull" Planeringen av Timber 2000, som är en kampanj för att öka efterfrågan på trä i England, har pågått en längre tid. Genomförandet av detaljplaneringen pågår som bäst på Nordic Timber Council AB, samt upphandling av PR- och reklambyråer i England. Kampanjen utförs enligt en "pull" och "push"-modell. "Pull" delen är en mediakampanjer med reklam och information om trä. "Push" delen görs huvudsakligen tillsammans med engelska detaljister och ska underlätta för de som blivit intresserade att realisera sina träprojekt. I "pull" delen vill vi samarbetar med engelska intressenter. I "push" delen är aktiviteterna tills vidare baserade på enbart nordisk industri. För ytterligare information kontakta Jan Hagstedt, vd, Nordic Timber Council AB, tel. 08-440 85 60, Charles Trevor +44 181 365 27 00 (Pull), Erik Svensson 090- 14 26 90 eller Charlotte Jonsson, pressansvarig, tel. 08-440 85 53 eller 0709-499 137. Nordic Timber Council AB (NTC) marknadsför nordiskt gran och furu samt produkter av nordiskt gran och furu. NTC riktar sig mot arkitekter, formgivare, byggindustrin, samt mot allmänheten på den Europeiska marknaden. NTC är ett branschorgan och finansieras av sågverksindustrin i Sverige, Norge och Finland. För de senaste nyheterna besök NTC:s hemsida, www.nordictimber.org. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar