Västerås Stad väljer NordicEdge och säkrar 24-timmarstjänsterna

Västerås Stad, Sveriges 6´e största kommun, väljer NordicEdge programvaror för att säkra sina 24-timmarstjänster. Lösningen, en plattform för behörighetshantering och inloggning mot Västerås Stads e-Förvaltning, är skalbar och stödjer hela kommunens krav från kommunens över 133000 invånare, skola och företag.

- ”Vi valde NordicEdge eftersom man har både produkter, kunskap och framförallt erfarenhet från motsvarande projekt på andra kommuner”, säger Lennart Danielsson, Chef IT Service och Produktion på Västerås Stad.”En enkel och snabb implementation med en färdig integration för e-legitimtion gör att vi kan direkt visa våra användare verksamhetsnyttan med investeringen.”

- ”Vår lösning som är plattformsoberoende gör det möjligt att på ett säkert sätt erbjuda en ingång till kommunens 24-timmarstjänster”, säger Jim Carlsson, VD på NordicEdge.

Första tjänsten ut är systemet för elev och barnomsorg. Här skall kommunens elever, föräldrar och lärare kunna logga in, registrera och ta del av elevens löpande planering och utveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar