Klart med Nordico Equity

Klart med Nordico Equity - ny riskkapitalfond för medelstora företag Nordico Equity bildas formellt den 1 juli genom ett samgående mellan Nordico Invest och affärsenheten Industrial Equity inom Sjätte AP- fonden. Fonden kommer initialt att ha ett förvaltat kapital på ca 1,5 miljarder kronor. Sjätte AP-fonden blir ledande investerare i Nordico Equity. Avsikten är att fördubbla fondens förvaltade kapital. Fondens övriga investerare är KF, Banc of America Equity Partners, Fjärde AP-fonden, FöreningsSparbanken, Sirius International, LRF, Lantmännen samt KP Pension & Försäkring. Nordico Equity kommer att investera i medelstora varu- och tjänsteproducerande tillväxtföretag i Norden. Storleken på fondens investeringar avses ligga i intervallet 30-300 miljoner kronor. Jan Ohlsson, tidigare VD i Nordico Invest, har utsetts till VD i Nordico Equity. Fonden får ett management-team med 11 medarbetare och kontor i Stockholm och Göteborg. - Nordico Equity skall investera i medelstora företag med tillväxtpotential, säger Jan Ohlsson. Det behövs ansvarsfulla ägare med såväl industriell som finansiell kompetens. Vi skall ta aktiv del i den omstrukturering som pågår bland nordiska industri- och tjänsteföretag. Sjätte AP-fonden övertar tre fjärdedelar av KF:s andelar i Nordicos existerande portföljinnehav och tre fjärdedelar av KF:s åtagande för nya investeringar i fonden. Bank of America Equity Partners som varit direkt investerare i Nordico Invest blir parallellinvesterare till Nordico Equity. Följande bolag ingår i den nybildade fonden: Från Nordico : Från Industrial Equity: Turnit Autoadapt-BEV Wedins Norden Enviromentor Elmo Leather Hydrauto Gislaved Folie Secus Spira SQS Swegro Sörman Information Acando Tribon Solutions Sven-Axel Svensson Holding Flygbussarna UDS Total Logistik DropIT För ytterligare information, v g kontakta: Jan Ohlsson, VD Nordico, telefon 08-440 38 11 Erling Gustafsson, VD Sjätte AP-fonden, telefon 031-741 10 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020701BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020701BIT01030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar