Nordifagruppen kan undvika likvidation

NORDIFAGRUPPEN KAN UNDVIKA LIKVIDATION Tibia Konsult AB (ägt av Sten K Johnson) har idag av Marknadspotential AB (ägt av Jan Bengtsson) förvärvat 313.246 A-aktier och 15.000.000 B- aktier i Nordifagruppen AB, vilket medför att Tibia Konsult äger mer än 90% av såväl aktier som röster i Nordifagruppen. Tibia Konsult har för B-aktierna betalat 3,75 Mkr (25 öre per aktie), vilket motsvarar det belopp som Marknadspotential erlade vid förvärvet av de bankfordringar som utnyttjades i kvittningsemissionen den 3 oktober. För A-aktierna har Tibia Konsult betalat 15 öre per aktie. Tibia Konsult har även utfäst sig att tillskjuta ca 6,7 Mkr till Nordifagruppen, vilket medför att Nordifagruppen kan undvika likvidation. Nordifagruppens aktier noteras idag på O-listans observationslista. Försöken att tillföra ny verksamhet till Nordifagruppen har, bland annat mot bakgrund av dagens börsklimat, visat sig resultatlösa. Eftersom Nordifagruppen idag inte bedriver någon verksamhet, kan bolaget inte längre vara börsnoterat. Beslut har därför fattats om avnotering av bolagets aktier. Sista dag för handel med Nordifagruppens aktier kommer att vara den 26 oktober 2001. Tibia Konsult har till styrelsen uttryckt sin avsikt att senare i år begära tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Nordifagruppen. Nordifagruppen AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar