Om oss

Nordisk Etanolproduktion AB vill skapa Sveriges största och mest effektiva produktionsanläggning för bio-etanol och biogas med tydligt fokus på miljö, marknadsutveckling och lönsamhet. Bolaget ska bidra till en snabbare omställning mot förnyelsebara bränslen, både nationellt och internationellt. Det ska också medverka till att Sverige på sikt radikalt minskar behovet av import och användningen av fossila drivmedel. www.nordisketanol.se.