Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari - 30 september 2003 · Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 237 MSEK (237). Fastigheter avyttrades för 218 MSEK (1 192) medförande en sammanlagd realisationsvinst om 9 MSEK (117). Resultatet efter skatt uppgick till 229 MSEK (278). · Resultatet från koncernens räntebaserade hyresavtal ökade med 27 MSEK jämfört med föregående år. Intjäningen från de ej räntebaserade hyresavtalen minskade däremot jämfört med föregående år, vilket huvudsakligen kan hänföras till fastighetsförsäljningar under 2002. · Fastighetsförvärv och nyinvesteringar genomfördes till ett sammanlagt värde av 1 357 MSEK (1 541). Dessutom ingicks avtal om kommande nyinvesteringar för 431 MSEK (95). · Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 125 MSEK (1 087) och vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 17 361 MSEK jämfört med 16 946 MSEK vid årets början. · Per den 30 september 2003 omfattade förvaltningen i koncernen 205 fastigheter om 1,9 miljoner kvadratmeter med ett bokfört värde om 16 800 MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer,VD i Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar