Marieberg säljer DN-huset till Nordisk Renting

Marieberg säljer DN-huset till Nordisk Renting Tidnings AB Marieberg har träffat avtal om att sälja kontorsfastigheten DN- huset i Marieberg på Kungsholmen i Stockholm till Nordisk Renting AB. Dagens Nyheter och Expressen kommer även fortsättningsvis att vara de största hyresgästerna. Fastigheten omfattar drygt 74 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 200 Mkr med en bokföringsmässig realisationsvinst på cirka 300 Mkr. Försäljningen är ett led i Mariebergskoncernens och Bonnierkoncernens strategi att sälja ut tillgångar, som inte ingår i medieverksamheten. Förvärvet av detta landmärke i Stockholms stadsbild förstärker ytterligare Nordisk Rentings fastighetsportfölj med inriktning på strategiska fastighetsinnehav i samarbete med goda hyresgäster. Stockholm den 3 juli 1998 Tidnings AB Marieberg Nordisk Renting AB För ytterligare information kontakta Sten-Olof Warholm, VD Mariefast AB, telefon 08-738 28 32 Göte Dahlin, VD Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00 Ulf Roseen, vVD Nordisk Renting AB, telefon 08-670 98 00

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Prenumerera

Dokument & länkar