Nordisk Renting förvärvar fastigheter i samarbete med Dahl för 147 MSEK

Nordisk Renting förvärvar fastigheter i samarbete med Dahl för 147 MSEK Nordisk Renting Oy förvärvar fyra fastigheter i Vanda utanför Helsingfors, i Tammerfors respektive i Åbo för 147 miljoner kronor. Samtidigt träffas ett långfristigt hyresavtal med Nordens ledande handelsföretag inom VVS och VA-produkter, Dahl International AB, och dess finska dotterbolag LVI-Dahl Oy. De aktuella fastigheterna inkluderar LVI-Dahls huvudkontor och centrallager i Vanda, ett regionlager och försäljningskontor i Tammerfors, nybyggnation av en lager- och kontorsfastighet i Åbo samt nybyggnation av ytterligare en lagerbyggnad i Vanda. Den totala uthyrningsbara ytan för samtliga fastigheter uppgår till cirka 29.000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är långsiktigt strategiska för Dahl och med hänsyn till de tre städernas tillväxtpotential är fastigheterna logistiskt sett väl placerade. Dahl-koncernen har sedan några år valt att undvika kapitalbindning i fastigheter genom att istället långsiktigt hyra sina lokaler. "I och med detta förvärv fördjupar vi vårt samarbete med Dahl-koncernen, då vi sedan 1999 även har svenska Dahl som långsiktig hyresgäst. Vi ser mycket positivt på det nu utvidgade samarbete med Dahl som tillhör den typ av långsiktiga och solida hyresgäster som vi gärna samarbetar med", säger Göte Dahlin, VD i det svenska moderbolaget Nordisk Renting AB. "För Dahl är det ett strategiskt beslut att långsiktigt hyra våra fastigheter istället för att äga dem och genom de två nybyggnationerna i Helsingfors respektive i Åbo tillsammans med Nordisk Renting står LVI- Dahl väl rustade för de ökade kundkrav som ställs", säger Erkki Stenberg, VD i LVI-Dahl Oy. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göte Dahlin, VD i Nordisk Renting AB, tel +46 8 670 98 00 Mats Norberg, Ekonomidirektör i Dahl International AB, tel +46 8 764 22 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar