Nordisk Renting förvärvar kontorsfastighet i Sundbyberg för 54 MSEK i samarbete med Skanska

Nordisk Renting förvärvar kontorsfastighet i Sundbyberg för 54 MSEK i samarbete med Skanska Nordisk Renting AB förvärvar en kontorsfastighet i centrala Sundbyberg från Skanska för 54 miljoner kronor. Samtidigt träffar parterna ett 20- årigt hyresavtal. Fastigheten, som är från 1920-talet, är nyrenoverad av Skanska och utgör idag ett toppmodernt kontor som är fullt uthyrt till extern hyresgäst. "Skanskas fokus är att bygga och utveckla fastigheter, men då detta projekt nu är färdigutvecklat är det en naturlig del i vår strategi att sälja fastigheten," säger Hans Johansson, affärsutvecklare på Skanska Sverige AB. Fastighetens uthyrbara yta uppgår till 2 700 kvadratmeter och Skanska kommer att ansvara för den långsiktiga förvaltningen. "Nordisk Rentings affärsidé, det vill säga att förvärva och äga fastigheter för uthyrning på lång tid till solida företag, utgör ett bra komplement till Skanskas fokusering på byggnation och utveckling av fastigheter," säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "Genom detta projekt fördjupar vi vårt samarbete med Skanska, som vi sedan flera år har samarbetat med i en rad nybyggnationsprojekt." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 eller ^ 070-314 91 05 Peter Gimbe, presschef Skanska AB, tel 08-753 88 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar