Nordisk Renting och GE Capital förvärvar flygplatsfastigheter från SAS för 3 miljarder

Nordisk Renting och GE Capital förvärvar flygplatsfastigheter från SAS för 3 miljarder Nordisk Renting AB och GE Capital Real Estate förvärvar i partnerskap 11 flygplatsrelaterade fastigheter från SAS för 3 miljarder kronor. Samtidigt tecknar SAS ett 20-årigt hyresavtal med parterna. Fastigheterna är belägna vid flygplatserna Arlanda (Stockholm), Landvetter (Göteborg), Kastrup (Köpenhamn), Gardermoen (Oslo) och Flesland (Bergen). Fastighetsförsäljningen är ett led i SAS offensiva satsning att koncentrera sig på sin kärnverksamhet, dvs att erbjuda konkurrenskraftiga flygtransporter inom samt från och till de tre Skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark. "Fastighetsaffären ingår i SAS program att frigöra kapital - ett program som pågått över en 3-årsperiod", säger Gunnar Reitan, SAS vice VD och finansdirektör. De 11 fastigheterna är strategiska för SAS och en förutsättning för att den nordiska flygverksamheten skall fungera. De utgörs i huvudsak av hangarer, verkstäder, lager samt kontor och omfattar tillsammans en uthyrbar yta om cirka 285.000 kvadratmeter. SAS har enligt avtal rätt att på vissa villkor och vid vissa tidpunkter återförvärva fastigheterna. Försäljningsprocessen, som initierades av SAS under 2000, har genomförts i internationell konkurrens. "Det känns mycket tillfredsställande att nu kunna medverka i SAS sedan länge mycket fokuserade strategi att stärka sin ställning som ett av norra Europas ledande flygbolag", säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "Förvärvet utgör en naturlig del i vår nordiska strategi och den är också ett bevis på att Nordisk Renting har en mycket stark ställning internationellt sett inom vårt verksamhetsområde, dvs långa fastighetssamarbeten med solida nordiska parter." "Detta är en betydande affär för alla inblandade parter och vi är mycket glada att vi lyckats få denna mycket omfattande transaktion på plats", säger Lennart Sten, Nordenchef för GE Capital Real Estate. "Affären är ett tydligt tecken på vår långsiktiga tillväxtstrategi och en viktig utveckling av den produktmix vi kan erbjuda hyresgäster, låntagare och investerare på den nordiska fastighetsmarknaden. För oss är Nordisk Renting en ideal lokal samarbetspartner som med sina mycket kunniga och erfarna medarbetare effektivt och professionellt har kunnat genomföra en omfattande affär som denna." Fastighetsförsäljningen är villkorad av att erforderliga myndighetsbeslut erhålles. Fastigheterna tillträds den 13 december. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunnar Reitan, Vice VD och finansdirektör på SAS AB, tel 08-797 12 66 Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 Lennart Sten, Nordenchef för GE Capital Real Estate, tel 08-566 122 00 eller Stephanie Highett, Financial Dynamics, tel +44 (0)20 7831 3113 Bildmaterial för publicering samt detta pressmeddelande finns tillgängligt på: www.nordiskrenting.se Nordisk Renting är ett specialiserat fastighetsbolag med en unik inriktning på långa och strategiska fastighetssamarbeten med ekonomiskt starka företag och offentliga parter. Nordisk Renting äger fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Schweiz, Holland och England för cirka 15 miljarder kronor. Nordisk Renting ägs av Nordea (40%), 3i (35%) och 6:e AP-fonden (25%). GE Capital Real Estate www.gecapitalrealestate.com , med säte i Stamford, CT, USA är en av fastighetsbranschens ledande globala aktörer för kommersiellt fastighetskapital med en investeringsportfölj omfattande strukturerade finansiella produkter, direkta förvärv och kapitalmarknadsprodukter totalt överstigande 21 miljarder US dollar. Med 30 års global erfarenhet är GE Capital Real Estate representerat i Europa genom lokala kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Central Europa och Sverige. Den Europeiska investeringsportföljen uppgår för närvarande till drygt 5 miljarder Euro i kapitalinvesteringar med ett underliggande fastighetsvärde om ca. 9.2 miljarder Euro. Vänligen besök www.gecapitalrealestate.com/europe för mer information. GE Capital, ett helägt dotterbolag till General Electric Company (GE) och med mer än 370 miljarder US dollar i tillgångar är ett globalt, diversifierat finansbolag med 24 affärsområden. GE Capital, med säte i Stamford, CT, USA tillhandahåller en mängd produkter, såsom kreditkort, liv- och bil försäkringar, konsumentkrediter, specialfinansieringar och försäkringar, tillgångsförvaltning, mm. till företag och konsumenter i 47 länder. GE är ett diversifierat service-, teknologi- och tillverkningsföretag med en målsättning att tillfredställa kundernas krav och vara världsledande inom alla sina affärsområden. GE bedriver verksamhet i mer än 100 länder och sysselsätter 313.000 anställda världen över. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar