Nordisk Renting uppför polishus i Uppsala för 430 MSEK i samarbete med Skanska

Nordisk Renting uppför polishus i Uppsala för 430 MSEK i samarbete med Skanska Nordisk Renting AB har träffat avtal om förvärv av ett nytt polishus i centrala Uppsala i samarbete med Skanska. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 430 miljoner kronor. Samtidigt har 15-åriga hyresavtal träffats med Polismyndigheten respektive Kriminal vårdsmyndigheten i Uppsala län samt Åklagarmyndigheten i Västerås. Fastigheten blir ett landmärke i Uppsala bestående av tre sammanlänkade huskroppar, varav en kommer att omfatta tio våningar och de två övriga fyra respektive fem våningar. Fastigheten blir toppmodern och kommer i huvudsak att utgöras av kontor med glasade väggar. Den totala uthyrbara ytan kommer att uppgå till cirka 25 000 kvadratmeter. Fastigheten beräknas vara färdigställd i juli 2004. Största hyresgästen blir Polismyndigheten som kommer att hyra 75 procent av ytorna, Kriminalvårdsstyrelsen 20 procent och Åklagarmyndigheten 5 procent. De tre myndigheterna samlokaliserar sina verksamheter i den nya fastigheten och kommer på så sätt att uppnå en rad synergieffekter. "Skanska Sveriges affärsidé är att bygga och utveckla, men inte äga fastigheter," säger Hans Johansson, affärsutvecklare på Skanska Sverige AB. "Vi har därför de senaste åren minskat vårt fastighetsbestånd och Nordisk Renting, som är en professionell och långsiktig fastighetsägare, är därför en utmärkt samarbetspartner till oss." "Vi har sedan flera år samverkat med Skanska i en rad projekt och vi är mycket glada över att nu kunna utveckla vårt samarbete med ett av Nordens ledande byggföretag," säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. "Vi har en rad både statliga och kommunala kunder i såväl Sverige som Finland. Alltfler offentliga parter inser fördelarna av att välja långvariga hyreslösningar framför eget ägande, för att på så sätt kunna fokusera på sin huvudsakliga uppgift." För ytterligare information, vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel 08-670 98 00 eller 070-314 91 05 Peter Gimbe, presschef Skanska AB, tel 08-753 88 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar