Nordisk Renting vidareutvecklar en miljövänlig energisatsning i samverkan med Vansbro kommun

Nordisk Renting AB har träffat avtal med Vansbro kommun om en utbyggnad av Vansbros biobränsleeldade energianläggning, som Nordisk Renting sedan några år äger. Nordisk Renting kommer i en första etapp, via sitt helägda dotterbolag Svenskt Fastighetskapital AB, att investera totalt cirka 50 miljoner kronor i en ny fjärrvärmepanna i en samverkanslösning med kommunen.

Den nuvarande värmepannan räcker inte till för att möta efterfrågan på fjärrvärme i Vansbro och mycket kalla dagar måste energiproduktionen kompletteras med oljeeldning. Den nya pannan kommer att garantera energiförsörjningen i kommunen och samtidigt avsevärt förbättra miljövärdena i Vansbro, då hela energiförsörjningen kommer att ske med miljövänliga biobränslen. ”Vansbro kommun har sedan några år tillbaka ett nära samarbete med Nordisk Renting och Svenskt Fastighetskapital, som äger både den aktuella energianläggningen men även Bäckaskogs äldreboende,” säger Gunnar Magnusson, kommunalråd i Vansbro. ”Detta är ett bra exempel på hur Nordisk Renting tillsammans med kommunen aktivt och långsiktigt utvecklar sina fastigheter och anläggningar utifrån nya behov och förutsättningar.” Vansbro kommun hyr energianläggningen via ett långfristigt hyresavtal. Kommunen har även en option som innebär en möjlighet att förvärva energianläggningen till ett i förväg fastställt pris, vilket ger en långsiktig kontroll över anläggningen. ”Vi är mycket glada över att vidareutveckla vårt energisamarbete med Vansbro kommun,” säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB. ”Många kommuner binder mycket kapital i fastigheter och anläggningstillgångar, vilket innebär ett passivt kapitalutnyttjande. Vansbro kommun kan däremot genom en långfristig hyreslösning i kombination med stor handlingskraft och kreativitet vidareutveckla denna energianläggning och öka produktionen av miljövänlig fjärrvärme. Samtidigt kan de fokusera sina finansiella resurser i annan prioriterad kommunal verksamhet.” I en kommande etapp avser Nordisk Renting att investera ytterligare cirka 40 MSEK i en turbin för elproduktion samt även en anläggning för pelletsproduktion. Produktionen av pellets kommer att generera extra energi och tanken är att pelletsen även ska säljas på marknaden. För ytterligare information vänligen kontakta: Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel +46 (0)8 506 198 01 Gunnar Magnusson, kommunalråd i Vansbro, tel + 46 (0)281 75 001

Om oss

Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance.

Dokument & länkar