DONE förlänger avtal med Bonnier

 

Outsourcingavtalet som Bonnier Tidskrifter AB tecknade med Done i oktober 2007 har för andra gången förlängts och fortsätter att löpa till och med 31 december 2013.

Avtalet omfattar ett trettiotal Bonniertidningar som även fortsättningsvis kommer att produceras hos Done, bland annat Damernas Värld, Allt om resor, Sköna hem, Allt om Mat, Amelia och Tara. De specifika tjänster som Done levererar är bildbehandling och kvalitetssäkring samt tryckanpassning av dokument.

-Det är glädjande att vi ytterligare en gång får förlängt förtroende av Bonnier. Det visar på att våra tjänster skapar tydliga värden för våra kunder i form av kvalitet och effektivitet, säger Peter Heuman, VD på Done.

Vidare är denna typ av större avtalsbundna uppdrag som sträcker sig över en längre tid en god säkerhet för framtiden i vårt affärsområde Traditionell Media. 

För mer information kontakta:

Peter Heuman, VD Done,

Tel 08-729 94 00, peter.heuman@done.se

DONE I KORTHET

Done är ett av Sveriges ledande mediebolag. Bolaget har en historia inom traditionell media samtidigt som man erbjuder tjänster inom växande digitala segment. Bolagets erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning och kreativa lösningar till ett högt tekniskt kunnande och effektiva medieproduktioner. Done erbjuder dessa tjänster till framförallt marknadsavdelningar på kommunikationsintensiva bolag. Vår verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Traditionell och Digital Media. Vi kan därigenom erbjuda specialistkompetens inom respektive område, alternativt paketera ett helhetserbjudande till våra kunder.

DONE

Alströmergatan 20 a

112 47 Stockholm

Sverige

Tel + 46 (0)8 - 729 94 00

Fax + 46 (0)8 - 650 09 12

www.done.se

 

 

Taggar:

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.