DONE Q2: Fortsatt stark tillväxt

 

Perioden april - juni 2011

  • Omsättningen för perioden ökade med 67 procent till 46,6 (27,9) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 6,5 (4,1) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (15) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,4 (2,7) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,32) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 14,4 (28,6) MSEK

Perioden januari - juni 2011

  • Omsättningen för perioden ökade med 69 procent till 90,5 (53,5) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 12,5 (7,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 (14) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 (4,8) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,92 (0,56) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (2,4) MSEK.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

För mer information kontakta:

Peter Heuman, VD Done

Tel 08-729 94 00, peter.heuman@done.se

DONE I KORTHET

Done är ett av Sveriges ledande mediabolag. Bolaget har en historia inom traditionell media samtidigt som man erbjuder tjänster inom växande digitala segment. Bolagets erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning och kreativa lösningar till ett högt tekniskt kunnande och effektiva medieproduktioner. Done erbjuder dessa tjänster till framförallt marknadsavdelningar på kommunikationsintensiva bolag. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Traditionell och Digital Media. Done kan därigenom erbjuda specialistkompetens inom respektive område, alternativt paketera ett helhetserbjudande till sina kunder.

 

 

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar