NORDKOMS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

22 januari 2016

Nordkom AB (publ) (”Nordkom”) har framgångsrikt avslutat den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades den 15 december 2015. Företrädesemissionen tecknades till ca 164 procent. Företrädesemissionen är således fulltecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 23 december 2015. Avräkningsnotor har sänts ut till de som tilldelats aktier. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen tillför Nordkom ca 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kommer Nordkoms aktiekapital att öka med 925 784,30 kronor till 2 775 964,90 kronor och antalet aktier kommer att öka med 9 257 843 aktier till 27 759 649 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 februari 2016, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Hessius, Styrelseordförande

 johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Mikael Behm, CFO

 Mikael.behm@nordkom.se, 08-729 94 00

Om Nordkom

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done Production. Nordkom som koncern har funnits i 14 år. Remium är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Mikael Behm, CFO 
mikael.behm@nordkom.se, 08-729 94 00

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done Production. Remium är Bolagets Certified Adviser

Om oss

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.