Delårsrapport januari - juni 2004. Förvärv av Stocknet stärker Nordnets marknadsledande position i Norden samt tillför T

Delårsrapport januari - juni 2004 Förvärv av Stocknet stärker Nordnets marknadsledande position i Norden samt tillför Tyskland som ny marknad Resultatutveckling · Resultatet efter skatt steg till 45,0 (3,2) mkr · Resultatet efter skatt per aktie förbättrades till 0,29 (0,02)kr · Intäkterna ökade med 79 % till 146,6 (82,1) mkr · Kostnaderna (ex. goodwillavskrivn.) ökade med 11% till -76,2 (-68,9) mkr · Resultatet före goodwillavskrivningar och skatt förbättrades med till 70,4 (13,2) mkr · Resultatet före skatt förbättrades till 64,2 (6,4) mkr · Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 74,2 (6,6) mkr · Det operativa kassaflödet från rörelsen per aktie uppgick till 0,48 (0,04) kr Verksamhetsutveckling · Avtal om förvärv av den norska Internetmäklaren Stocknet · Antal avslut per handelsdag uppgick under halvårsperioden till 12.878 (5.753) varav under första kvartalet till 16.141 (5.572) och under andra kvartalet till 9.398 (5.943) · Antal aktiva depåer jämfört med föregående år ökade med 19% till 70 000 (58 800) · Det samlade depåvärdet jämfört med föregående år ökade med 92% till 14,8 (7,7) mdr kr · Inlåningen inklusive klientmedel jämfört med föregående år ökade med 29% till 1.998 (1.543) mkr · Utlåningen jämfört med föregående år ökade med 219% till 1.041,3 (326,6) mkr För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se Nordnet AB (publ) Organisationsnummer 556249-1687 Box 14077 167 14 Bromma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT00060/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar